? Stolarija Samard?ija

OD IDEJE DO UGRADNJE...

STOLARIJA SAMARD?IJA je obrt koji posluje od 1970. godine kao STOLARSKA RADIONICA vl. Jure Samard?ija. Obrt je 2000. godine, slijedom obiteljskog nasljedstva preregistriran, te od tada do danas posluje kao STOLARIJA SAMARD?IJA vl. Milan Samard?ija.

Osnovna je djelatnost kojom se bavi je proizvodnja drvene, PVC i aluminijske stolarije. Osim same izrade gra?evinske stolarije vr?imo dostavu i ugradnju proizvedene stolarije. Obrt je u po?etnim godinama svoju djelatnost bazirao isklju?ivo na proizvodnji drvene gra?evinske stolarije.

Po?etkom 90-ih godina pro?log stolje?a, prisutna je stalna tendencija rasta obrta u svim njegovim granama, te stoga pro?irujemo djelatnost i na izradu PVC i aluminijske stolarije, investiramo u nabavku novih strojeva koji u prvom redu omogu?uju samo obavljanje pro?irene djelatnosti, a prate?i nova tehnolo?ka dostignu?a, nabavljamo modernije strojeve koji pozitivno utje?u na kvantitetu, kvalitetu i ekonomsku u?inkovitost proizvodnje.

Drvena stolarija

U na?oj ponudi unutra?nje stolarije ne postoje razra?eni modeli vrata izme?u kojih bi se kupci trebali ve? je izgled kona?nog proizvoda rezultat je ?elje i ideje kupca.

Aluminijska stolarija

Kada je potrebna lagana konstrukcija i kada je rije? o ostakljivanjuve?ih povr?ina, ?vrsto?a i postojanost, aluminijska stolarija postavlja se na prvo mjesto.

PVC stolarija

Izrada PVC stolarije od profila njema?kog proizvo?a?a ALUPLAST, oja?ana pocin?anim ?eli?nim oja?anjima prema uputi i stati?kom prora?unu proizvo?a?a.

chanel replica chanel replica chanel replica